ผลิตภัณฑ์ โมบิล เดลแวค

เอ็กซอนโมบิล เป็นความเชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการใช้งานหนักมานานกว่า 80 ปี โมบิลเดลแวค คือน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพถึงขั้นและสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดสำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ (OEM) นอกจากนี้ยังได้รับเลือกโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์รถบรรทุกหนักชั้นนำรายใหญ่ของโลกให้ใช้เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถที่ออกจากโรงงานผลิต และสำหรับเติมในศูนย์บริการซ่อมบำรุง โมบิล เดลแวค ถูกเลือกโดยผู้ผลิต OEM ยักษ์ใหญ่ของโลกถึง 5 ราย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะมี
น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของรถคุณในทุกสภาพการใช้งาน