Mobil Pegasus 705

น้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส

Mobil Pegasus 705 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงเบอร์ SAE 40 สำหรับเครื่องยนต์แก๊ส ได้รับการผสมสูตรเพื่อหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สธรรมชาติหลากหลายประเภท น้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ได้รับการแนะนำสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะเผาไหม้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) และแบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) ที่ซึ่งการสึกหรอของบ่าและผิวหน้าวาล์วเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้น้ำมันชนิดนี้ยังได้รับการแนะนำสำหรับการหล่อลื่นเครื่องอัดแก๊สและเครื่องยนต์หลายประเภทที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่ให้เถ้าต่ำ Pegasus 705 ได้รับการผสมสูตรจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงที่คัดสรร ผสมผสานเข้ากับระบบสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ได้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมต่อเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของเครื่องอัดแก๊ส  รวมถึงลดระดับการสะสมตัวของเขม่าในห้องเผาไหม้ มีความเสถียรทางเคมีที่ยอดเยี่ยมและต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันและไนเตรชัน ส่งผลให้อายุการใช้งานน้ำมันยาวนานขึ้นและลดต้นทุนการเปลี่ยนตัวกรอง ประโยชน์ทางด้านสมรรถนะเหล่านี้รวมกับคุณสมบัติการชะล้าง และการกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม ช่วยลดการก่อตัวของเถ้า และการสะสมของเขม่าคาร์บอนที่อาจเป็นตัวลดสมรรถนะของเครื่องยนต์และการน็อกของเครื่องยนต์

 

Pegasus 705 ให้คุณสมบัติการต้านทานต่อการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมช่วยปกป้องการสึกหรอเชิงสึกกร่อนในกระบอกสูบ พื้นที่ของวาล์ว และแบริ่ง ซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สมรรถนะการต้านการต่อการสึกหรอในระดับสูงช่วยลดการสึกหรอของแหวน ปลอกสูบ และแบริ่ง นอกจากนี้ยังให้การปกป้องบ่าและผิวหน้าวาล์วที่ยอดเยี่ยม และลดการสึกรอและการก่อตัวของคราบในปลอกก้านวาล์ว (valve guide) ที่สำคัญของเครื่องยนต์สี่จังหวะเทอร์โบชาร์จที่รับโหลดสูง

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันเครื่องยนต์แก๊ส Mobil Pegasus 705 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดมากขึ้น อัตราการสึกหรอต่ำลง และปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์นี้ให้ประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับการเพิ่มอายุการใช้งานของวาล์วและสมรรถนะของเครื่องยนต์ในเครื่องยนต์สี่จังหวะความเร็วสูงสมัยใหม่เผาไหม้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) ที่ทำงานภายใต้โหลดหนัก การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาลดลงและได้ความสามารถในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ความเสถียรทางเคมีและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันออกไปและลดค่าใช้จ่ายสำหรับตัวกรอง Pegasus 705 ลดการเกิดเถ้าและคราบเขม่าคาร์บอนในห้องเผาไหม้ ทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำลงโดยยังปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้นและลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับทางด้านศักยภาพ

คุณสมบัติด้านการต้านทานการสึกหรอ และต้านทานการครูดกร่อนที่ยอดเยี่ยม

ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์

ลดการเกิดรอยครูดของปลอกลูกสูบในเครื่องยนต์แก๊สรับภาระสูง

ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมในระยะเบรค-อิน

ความเสถียรต่อออกซิเดชันและเคมีที่ดีเยี่ยม

เครื่องยนต์ที่สะอาดยิ่งขึ้น

ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ยาวนานขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายสำหรับตัวกรอง

ต้านทานเป็นเลิศต่อกระบวนการออกซิเดชั่นและไนเตรชั่น

ลดการเกิดผงแข็ง (coking) และการก่อตัวของคราบสะสมใต้หัวสูบ

การก่อตัวของเถ้าต่ำ

ลดการสึกหรอที่บ่า ผิวหน้า และปลอกก้านวาล์ว

ควบคุมการก่อตัวของเถ้าในห้องเผาไหม้ และเพิ่มสมรรถนะของหัวเทียน

ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์

ลดต้นทุนของเชื้อเพลิง

ต้านทานต่อการกัดกร่อน

ลดการสึกของปลอกวาล์วในเครื่องยนต์แก๊สสี่จังหวะ

ปกป้องแบริ่งและชิ้นส่วนภายใน

คุณสมบัติการชะล้างและการกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม

เครื่องยนต์ที่สะอาดยิ่งขึ้น

ปรับปรุงสมรรถนะของกระบอกสูบตัวบน

อายุการใช้งานของตัวกรองนานขึ้น

ค่าซ่อมบำรุงที่ต่ำลง

 

การใช้งาน

     •  เครื่องยนต์แก๊สความเร็วสูงเผาไหม้แบบส่วนผสมบาง (Lean-burn) และแบบส่วนผสมพอดี (stoichiometric) ที่การสึกหรอของบ่าวาล์วเป็นปัจจัยสำคัญ

     •  อ่างน้ำมันหล่อลื่นและกระบอกสูบส่งกำลังของเครื่องยนต์แก๊สสองและสี่จังหวะเครื่องแบบจุดระเบิด

     •  แนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้มีการก่อตัวของเถ้าต่ำ

     •  กระบอกสูบของเครื่องอัดแก๊สธรรมชาติแบบลูกสูบ

     •  เครื่องยนต์ที่มีกำลังสูง หรือเครื่องยนต์ที่ป้อนแก๊สอย่างธรรมชาติที่ต้องทำงาน ณ หรือเกินพิกัดความสามารถภายใต้อุณหภูมิที่สูง

     •  เครื่องยนต์ที่ทำงานโดยใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนซัลเฟอร์ในระดับต่ำ

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองต่อไปนี้

INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (Class A fuel gas, Type 9)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 2, 3, 4 & 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4 & 6)

MAN M 3271-2

MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines: TCG2016 < 48.5 kWe / cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260.0 kWe / cy

Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas

Wartsila 220SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34SG

Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG

Wartsila W25SG

เครื่องยนต์ก๊าซ MTU Onsite Energy MTU ซีรีส์ 400 - เครื่องยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติและก๊าซโพรเพนทุกรุ่น

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

Caterpillar

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

 

เกรด

SAE 40

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-18

เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.5

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

13.2

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

252

ความหนาแน่น 15 C, kg/L, จากการคำนวณ

0.887

Base Number - ไซลีน/กรดอเซติค, mg KOH/g, ASTM D2896

5.7

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

126

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 (*)

98

 

(*) การใช้สารตัวทำละลายที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ASTM ตัวอื่นๆ อาจให้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไป

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx