Mobil SHC Elite 320

น้ำมันระบบหมุนเวียน ชุดเฟือง และแบริ่งที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยม

Mobil SHC™ Elite ซีรีส์ เป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน ชุดเฟือง และแบริ่งที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การทำงานที่ดีเยี่ยมในแง่ของระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน การปกป้องอุปกรณ์ อายุการใช้งานของน้ำมันที่ดี และการทำงานอย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถเพิ่มผลิตภาพของลูกค้า น้ำมันที่ปรุงแต่งตามหลักวิทยาศาสตร์ชนิดนี้ถูกผสมสูตรโดยใช้เทคโนโลยี Mobil SHC ล่าสุด ที่ได้สิทธิบัตร และเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อให้สมรรถนะที่ปรับสมดุล รองรับการใช้งานหลากหลายที่จำเป็นภายใต้อุณหภูมิสูง

 

ผลิตภัณฑ์ Mobil SHC Elite ซีรีส์ ให้การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3.6% จากผลการทดสอบใน้ห้องทดสอบที่มีการควบคุม(*) นอกจากนี้สูตรผสมของ ผลิตภัณฑ์ Mobil SHC Elite ซีรีส์ ยังให้การต้านทานต่อการเสื่อมสภาพแบบออกซิเดชันและการก่อตัวของคราบแข็งสะสมที่อุณหภูมิสูงขึ้น

 

(*) ประสิทธิภาพพลังงานจะเกี่ยวโยงเพียงเฉพาะกับสมรรถนะของ Mobil SHC Elite เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันอ้างอิง (น้ำมันแร่) แบบดั้งเดิมในเกรดความหนืดเดียวกันในการใช้งานชุดเฟืองเกียร์หลากหลาย เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงอีก 3.6% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันอ้างอิงที่ทำการทดสอบกับเกียร์เฟืองหนอนภายใต้สภาวะที่ควบคุม การปรับปรุงประสิทธิภาพดีขึ้นจะแปรผันโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำงานและการใช้งาน

 

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันหล่อลื่นในตระกูล Mobil SHC ได้รับการยอมรับ และชื่นชอบทั่วโลกในแง่ของนวัตกรรมและสมรรถนะที่โดดเด่น การพัฒนาน้ำมัน Mobilith SHC series บรรลุผลสำเร็จจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของเราและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานกับบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในการออกแบบอุปกรณ์เชิงอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

•  ความคงตัวทางความร้อน การทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ได้อายุการใช้งานของน้ำมันยาวนานสูงสุดถึง 2 เท่า** เทียบกับอายุการใช้งานจากน้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนและชุดเฟืองเกียร์จากน้ำมันสังเคราะห์ชั้นนำ และลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานเพื่อทำการซ่อมบำรุงได้

•  การควบคุมการก่อตัวของคราบแข็งสะสมและวานิชช่วยให้ได้ความสะอาดและยืดอายุการใช้งานของน้ำมันและไส้กรอง

•  น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูงที่มีดัชนีความหนืดสูงทำให้ได้ความสามารถในการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและให้การหล่อลื่นที่มีประสิทธิผลในการทำงานที่อุณหภูมิสูง

•  ความสามารถในการรับโหลดสูงช่วยปกป้องอุปกรณ์เครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานออกไป ช่วยลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดเพื่อทำการซ่อมแซมโดยไม่คาดหมายและยืดอายุการบำรุงรักษาออกไป

•  มีความต้านทานที่ยอดเยี่ยมต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน การต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ความสามารถในการแยกตัวออกจากน้ำ การควบคุมการเกิดฟองและการปล่อยไล่ฟองอากาศออกมา

•  การเข้ากันได้กับวัสดุซีลที่ยอดเยี่ยมช่วยลดการปนเปื้อนและการรั่วไหล

**  สูงสุดถึง 2 เท่าของอายุการใช้งานน้ำมันซึ่งได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการจำลองเครื่องจักรที่หลากหลาย  อายุการใช้งานของน้ำมันแปรผันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานและเงื่อนไขการทำงาน

 

การใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Elite ซีรีส์ ได้รับการแนะนำให้ใช้สำหรับการใช้งานกับระบบหมุนเวียน ชุดเฟืองเกียร์ และแบริ่งต่างๆ ที่ต้องเผชิญอุณหภูมิสูง หรือในสภาวะอุณหภูมิการทำงานหรืออุณหภูมิน้ำมันมีอุณหภูมิสูง หากใช้น้ำมันหล่อลื่นแบบเดิมจะไม่สามารถให้อายุน้ำมันที่น่าพอใจ หรือเมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น น้ำมันชนิดนี้ให้ประสิทธิผลโดยเฉพาะในการใช้งานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาของการเปลี่ยนชิ้นส่วน การทำความสะอาดและการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่สูง การใช้งานพิเศษเฉพาะที่ต้องเลือกความหนืดน้ำมันที่เหมาะสม และรวมถึง:

     •  เติมแล้วใช้งานตลอดอายุของกระปุกเกียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟืองหนอนที่มีอัตราทดสูง ประสิทธิภาพต่ำ

     •  ชุดเกียร์ที่ติดตั้งในตำแหน่งยากเข้าถึงซึ่งยุ่งยากในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

     •  แบริ่งของลูกกลิ้งตัวผสมและ roll neck แบริ่งที่เผชิญกับอุณหภูมิสูง

     •  เครื่องรีดแผ่นพลาสติก

     •  การใช้งานเครื่อง centrifuge งานหนักรวมไปถึงเครื่อง centrifuge ในเรือ

     •  Mobil SHC Elite 150 และ 220 เหมาะสำหรับชุดปั๊มสกรูโรตารีแบบน้ำมันท่วมสำหรับอัดก๊าซธรรมชาติ ก๊าซจากขยะฝังกลบ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

150

220

320

Fives Cincinnati P-59

 

 

X

Fives Cincinnati P-74

 

X

 

Fives Cincinnati P-77

X

 

 

Flender

X

X

X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

150

220

320

AGMA 9005-F16

X

X

X

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

X

X

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

150

220

320

เกรด

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ลักษณะภายนอก, AMS 1738

ใสและสว่าง

ใสและสว่าง

ใสและสว่าง

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชั่วโมง, 121 C, การจัดอันดับ, ASTM D130

2A

2A

2A

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052

0.870

0.872

0.873

อีมัลชัน, เวลาถึงระดับ 37 มล. น้ำ, 82 C, นาที, ASTM D1401

30

30

30

FE8 wear test, V50 roller wear, mg, DIN 51819-3

2.5

1.5

 

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

13

13

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

266

272

278

Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892

0

0

0

Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892

20

20

20

Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892

0

0

0

Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892

50

50

50

Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892

0

0

0

Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892

50

50

50

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

18.7

26.6

33.7

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

จุดไหลเท, °C, ASTM D5950

-36

-33

-33

Rotating Pressure Vessel Oxidation Test, นาที, ASTM D2272

2094

2075

1844

การเกิดสนิม, แผนทดสอบ B, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

Turbine Oil Stability Test, Life, สูงสุด 2.0 มก. KOH/g, ชม., ASTM D943

10000

10000

10000

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

140

146

150

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx