MOBIL ZERICE S 46

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น

น้ำมันหล่อลื่นโมบีลซีไรซ์ S ซีรีส์เป็นน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นสังเคราะห์คุณภาพสูง ทำจากสารอัลคีลเบนซีนซึ่งมีคุณสมบัติที่เข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันกับสารทำความเย็น พวกไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (R22) ทำให้สามารถใช้งานได้ทีอุณหภูมิต่ำมากถึง -60 °C ในสภาวะแวดล้อมแบบปกติ มันสามารถนำไปใช้งานกับคอมเพรสเซอร์ที่มีแอมโมเนียทำหน้าที่เป็นน้ำยาหล่อเย็นได้.

 

Equipment lubricant recommendations

Our Mobil Serv℠ Product Selector tool will help you identify lubricant(s) for your specific equipment.

ลักษณะสำคัญ และประโยชน์

เมื่อเทียบกับน้ำมันแร่และน้ำมันสังเคราะห์อื่นๆโมบีลซีไรซ์ S ซีรีส์ละลายได้ดีในสารทำความเย็นกลุ่มฮาโลคาร์บอนทำให้เลี่ยงปัญหาทั่วไปในการแยกน้ำมันและการเกาะตัวที่วาวล์และผิวถ่ายเทความร้อนของระบบทำความเย็น

นอกจากนี้โมบีลซีไรซ์ S ซีรีส์มีจุดไหลเทและจุดจับตัวต่ำช่วยป้องกันขี้ผึ้งอันตรายที่อุดตันวาวล์ระบายและผิวถ่ายเทความร้อน

การเป็นน้ำมันสังเคราะห์ของโมบีลซีไรซ์ S ซีรีส์ทำให้มีความเสถียรทางเคมีซึ่งจะทนทานต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารทำความเย็นและมีความคงตัวทางคามร้อนสูงซึ่งจะช่วยป้องกันการแตกตัวของน้ำมันหล่อลื่น

ลักษณะสำคัญข้อดีและคุณประโยชน์
เข้าได้ดีกับสารทำความเย็นกลุ่มฮาโลคาร์บอนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จุดไหลและจุดแข็งตัวต่ำเลี่ยงการเกิดขี้ผึ้งและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เสถียรทางเคมีน้ำมันหล่อลื่นมีอายุใช้งานนาน

 

การใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่นโมบีลซีไรซ์ S ซีรีส์ได้รับการแนะนำให้ใช้กับคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นทั้งแบบลูกสูบและโรตารี่ น้ำมันหล่อลื่นกลุ่มนี้เหมาะสมกับสารทำความเย็นกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและอาจใช้ได้เหมาะสมกับคอมเพรสเซอร์ใช้งานกับแอมโมเนียได้ น้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มนี้ไม่ควรใช้กับสารทำความเย็นกลุ่มซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ R134A ควรเลือกเกรดความหนืดเฉพาะตามคำแนะนำของผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์

 

คุณสมบัติ ทั่วไป

โมบีลซีไรซ์ S ซีรีส์324668100
ความหนืด, ASTM D 445    
cSt ที่ 40ºC324668100
cSt ที่ 100ºC4.25.46.58.0
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97-33-30-27-27
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92154154174186
จุดแข็งตัว, R12, ºC-60-60-60-60
ค่าความเป็นกรด, mg/KOH, สูงสุด, ASTM D 974.05.05.05.05
การกัดกร่อนทองแดง 3 ชั่วโมง, ที่ 100 ºC, ASTM D 1301111
ปริมาณน้ำ, ppm, ASTM D 1533‹30‹30‹50‹30

 

สุขภาพและความปลอดภัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)  สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์  ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม.