หจก.ยางนพรัตน์

หจก.ยางนพรัตน์

111 ม.8 ต.ดอยหล่อ

อ.ดอยหล่อ, เชียงใหม่, 50160

111 ม.8 ต.ดอยหล่อ

อ.ดอยหล่อ, เชียงใหม่, 50160

เบอร์โทรศัพท์ : 095-1451455

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40