หจก.เลี่ยมทองบริการ

หจก.เลี่ยมทองบริการ

326หมู่3 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.พนมทวน

อ.พนมทวน, กาญจนบุรี, 71140

326หมู่3 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.พนมทวน

อ.พนมทวน, กาญจนบุรี, 71140

เบอร์โทรศัพท์ : 034-630-292

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 Turbo Desel 5W-40
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 Turbo Desel 5W-40