หจก.สันกำแพงออยล์

หจก.สันกำแพงออยล์

158 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง

อ.สันกำแพง, เชียงใหม่, 50130

158 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง

อ.สันกำแพง, เชียงใหม่, 50130

เบอร์โทรศัพท์ : 081-6712544

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40