หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 (สันทราย)

หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 (สันทราย)

338 หมู่ที่ 6 ต.สันทรายน้อย

อ.สันทราย, เชียงใหม่, 50210

338 หมู่ที่ 6 ต.สันทรายน้อย

อ.สันทราย, เชียงใหม่, 50210

เบอร์โทรศัพท์ : 093-6982662

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40