หจก.พยัคฆ์ไฮเวย์

หจก.พยัคฆ์ไฮเวย์

369 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ต.ยางเนิ้ง

อ.สารภี, เชียงใหม่, 50140

369 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ต.ยางเนิ้ง

อ.สารภี, เชียงใหม่, 50140

เบอร์โทรศัพท์ : 089-7749966

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Super 1000 X2 20W-50
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Super 1000 X2 20W-50