หจก. เจิดจ้าบริการ (ฮกกี่)

หจก. เจิดจ้าบริการ (ฮกกี่)

1/1 ม.8 ถ.พิมาย-วังหิน

อำเภอพิมาย, นครราชสีมา, 30110

1/1 ม.8 ถ.พิมาย-วังหิน

อำเภอพิมาย, นครราชสีมา, 30110

เบอร์โทรศัพท์ : 044-471-148

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac 1400 15W-40