บริษัท มณีอินทร์ ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท มณีอินทร์ ปิโตรเลียม จำกัด

100 ม.1

อำเภอมหาราช, พระนครศรีอยุธยา, 13150

100 ม.1

อำเภอมหาราช, พระนครศรีอยุธยา, 13150

เบอร์โทรศัพท์ : 035-254-051

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40