หจก.หลักจันทร์ โมบิล

หจก.หลักจันทร์ โมบิล

99 ม.2

อำเภอมะขาม, จันทบุรี, 22150

99 ม.2

อำเภอมะขาม, จันทบุรี, 22150

เบอร์โทรศัพท์ : 090-646-5894

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40