หจก.อ่าวลึกออยล์เซอร์วิส

หจก.อ่าวลึกออยล์เซอร์วิส

29/2 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกน้อย

อำเภออ่าวลึก, จังหวัดกระบี่, 81110

29/2 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกน้อย

อำเภออ่าวลึก, จังหวัดกระบี่, 81110

เบอร์โทรศัพท์ : 075-610969

ชั่วโมงทำการ

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30