บริษัท ซี.เอส.เค.เซอร์วิส จำกัด (สาขามิตรภาพ)

บริษัท ซี.เอส.เค.เซอร์วิส จำกัด (สาขามิตรภาพ)

15/15 ม.14 ถ.มิตรภาพ

อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น, 40000

15/15 ม.14 ถ.มิตรภาพ

อำเภอเมืองขอนแก่น, ขอนแก่น, 40000

เบอร์โทรศัพท์ : 043-244-504

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30