บริษัท เพลินพานิช จำกัด

บริษัท เพลินพานิช จำกัด

126/4 ม.3 ถ.สุขุมวิท

อำเภอเมืองชลบุรี, ชลบุรี, 20000

126/4 ม.3 ถ.สุขุมวิท

อำเภอเมืองชลบุรี, ชลบุรี, 20000

เบอร์โทรศัพท์ : 038-271-434

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40