หจก ช.ดำรงค์ชัยออยล์

หจก ช.ดำรงค์ชัยออยล์

247 ม.2

อำเภอเมืองสระแก้ว, สระแก้ว, 27000

247 ม.2

อำเภอเมืองสระแก้ว, สระแก้ว, 27000

เบอร์โทรศัพท์ : 081-762-4792

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30