บริษัท พี.เอส.ออยล์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พี.เอส.ออยล์เซอร์วิส จำกัด

322 ถนนอ้อมค่าย ตำบลท่าวัง

อำเภอเมือง, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80000

322 ถนนอ้อมค่าย ตำบลท่าวัง

อำเภอเมือง, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80000

เบอร์โทรศัพท์ : 075 447 301

ชั่วโมงทำการ

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30