พรรณ์คำ

พรรณ์คำ

330 หมู่ที่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง

อ.เทิง, เชียงราย, 57160

330 หมู่ที่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง

อ.เทิง, เชียงราย, 57160

เบอร์โทรศัพท์ : 086-1870132

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40