บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล์ (มาลัยแมน)

บจก.มาลัยแมนพลังงานออยล์ (มาลัยแมน)

295/2 ถนน มาลัยแมน หนองปากโลง

อ.เมือง, นครปฐม, 73000

295/2 ถนน มาลัยแมน หนองปากโลง

อ.เมือง, นครปฐม, 73000

เบอร์โทรศัพท์ : 081-8579250

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40