หจก.นบพรสรวง

หจก.นบพรสรวง

24/3 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง

อ.เมือง, พิจิตร, 66000

24/3 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง

อ.เมือง, พิจิตร, 66000

เบอร์โทรศัพท์ : 056-650952-3 . 081-5332566

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40