หจก.พิษณุพักตร์

หจก.พิษณุพักตร์

2 ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู

อ.เมือง, ลำปาง, 52100

2 ถนนพหลโยธิน ต.ชมพู

อ.เมือง, ลำปาง, 52100

เบอร์โทรศัพท์ : 081-8883909

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 X2 20W-50
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 X2 20W-50