หจก.มีลิตร 2015

หจก.มีลิตร 2015

239/1 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง

อ.เมือง, ลำปาง, 52000

239/1 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง

อ.เมือง, ลำปาง, 52000

เบอร์โทรศัพท์ : 061-5463874

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40