หจก.ภาภูมิ ปิโตรเลียม

หจก.ภาภูมิ ปิโตรเลียม

101 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง

อ.เมือง, ลำพูน, 51000

101 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง

อ.เมือง, ลำพูน, 51000

เบอร์โทรศัพท์ : 082-0910366

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40