หจก.อุทัยบริการ

หจก.อุทัยบริการ

242 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ

อ.เมือง, อุตรดิตถ์, 53000

242 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ

อ.เมือง, อุตรดิตถ์, 53000

เบอร์โทรศัพท์ : 055-411-253. 055-411-829 . 089-1930566 . 081-7855549

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40