หจก.โสภากร

หจก.โสภากร

328 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ตำบลริมกก

อ.เมือง, เชียงราย, 57000

328 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ตำบลริมกก

อ.เมือง, เชียงราย, 57000

เบอร์โทรศัพท์ : 053-166865 / 053-166866

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40