บจก.ศรีทองโชตนา

บจก.ศรีทองโชตนา

124/2 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก

อ.เมือง, เชียงใหม่, 50300

124/2 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก

อ.เมือง, เชียงใหม่, 50300

เบอร์โทรศัพท์ : 091-8490941

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40