หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 (เจริญเมือง)

หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 (เจริญเมือง)

324 ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกตุ

อ.เมือง, เชียงใหม่, 50000

324 ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกตุ

อ.เมือง, เชียงใหม่, 50000

เบอร์โทรศัพท์ : 093-6982662

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40