หจก.พิษณุพัฒน์

หจก.พิษณุพัฒน์

245 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน

อ.เมือง, เชียงใหม่, 50300

245 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน

อ.เมือง, เชียงใหม่, 50300

เบอร์โทรศัพท์ : 092-6616293

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 X2 20W-50
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 X2 20W-50