หจก.ภาณุออยล์ เซอร์วิส

หจก.ภาณุออยล์ เซอร์วิส

136 ม.4 (สาขาที่5) ต.แม่จัน

อ.แม่จัน, เชียงราย, 571100

136 ม.4 (สาขาที่5) ต.แม่จัน

อ.แม่จัน, เชียงราย, 571100

เบอร์โทรศัพท์ : 081-7642590

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40