บจก.แจสมินออยล์

บจก.แจสมินออยล์

62 ถ.กาญจนาภิเษก(วงแหวน) แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, 10170

62 ถ.กาญจนาภิเษก(วงแหวน) แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, 10170

เบอร์โทรศัพท์ : 02-8858838

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-30
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 0W-30
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30