บริษัท 22 มิตรพันธ์ จำกัด

บริษัท 22 มิตรพันธ์ จำกัด

145 ถ.มิตรพันธ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร, 10100

145 ถ.มิตรพันธ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร, 10100

เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-5763

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-30
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30