บริษัท ชยพัทธ์ บริการ  จำกัด

บริษัท ชยพัทธ์ บริการ  จำกัด

690 ถ.ลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, 10230

690 ถ.ลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, 10230

เบอร์โทรศัพท์ : 02-972-0753

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 1000 Turbospeed 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40