Family looking out of car
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล เอ็กซ์เพรสที่ตั้งอยู่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ มีทำเลที่ตั้งซึ่งให้ความคล่องตัว สะดวกสบาย พร้อมการให้บริการที่ครอบคลุม และรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่มีเวลาจำกัด

มั่นใจกับการบริการที่ห่วงใยคุณทุกรายละเอียด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง จึงจัดหาเครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะ UV-C ให้กับศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล เซ็นเตอร์ และ โมบิล เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเครื่องฆ่าเชื้อดังกล่าวจะใช้ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสภายในรถของลูกค้าตามบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่น บริเวณพวงมาลัย เบาะนั่ง เกียร์รถยนต์ กุญแจรถ และปุ่มสตาร์ทรถ

บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็กภายในเวลา 20 นาที

นอกจากนี้ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายโมบิล เอ็กซ์เพรสยังนำเสนอโปรแกรม Express Challenge ซึ่งเป็นการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล รวมการตรวจเช็กรถ 10 รายการ ภายในเวลา 20 นาที
การตรวจเช็กรถ 10 รายการคือ (1) น้ำมันเกียร์ (2) น้ำมันเบรค (3) น้ำมันคลัทช์ (4)ไส้กรองอากาศ (5) น้ำมันเฟืองท้าย (6) แบตเตอรี่/น้ำกลั่น (7) ระดับน้ำยาฉีดกระจก (8) สภาพยางและลมยาง (9) น้ำยาหล่อเย็นและหม้อน้ำ (10) น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (ไม่รวมถึงการซ่อมที่เกิดขึ้นจากการตรวจเช็กรายการข้างต้น)
การจับเวลา 20 นาทีจะทำโดยใช้นาฬิกาที่บริษัทจัดเตรียมไว้ที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล เอ็กซ์เพรส โดยเวลาจะเริ่มต้นหลังจากลูกค้าได้ตกลงรับบริการและช่างให้สัญญาณในการเริ่มให้บริการ เวลาจะสิ้นสุดลงเมื่อปิดฝากระโปรงรถ ลูกค้าจะได้รับของพรีเมี่ยมสุดพิเศษจากโมบิลถ้าช่างประจำศูนย์เปลี่ยนถ่ายไม่สามารถให้บริการข้างต้นภายใน 20 นาทีที่กำหนดไว้ จำกัดของพรีเมี่ยม 1 ชิ้นต่อการเข้ารับบริการ 1 ครั้ง
ระยะเวลาของ Express Challenge เริ่มตั้งแต่ระหว่าง 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564
โปรดเช็กรายละเอียดของพรีเมี่ยมที่สื่อโฆษณา ณ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล เอ็กซ์เพรสที่ท่านเข้ารับบริการ ซึ่งบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงของพรีเมี่ยมดังกล่าวได้
ตรวจสอบสาขาศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล เอ็กซ์เพรสที่ร่วมรายการดังนี้ คลิก

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิลใกล้ฉัน