Family looking out of car
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล เอ็กซ์เพรสที่ตั้งอยู่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ มีทำเลที่ตั้งซึ่งให้ความคล่องตัว สะดวกสบาย พร้อมการให้บริการที่ครอบคลุม และรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่มีเวลาจำกัด

มั่นใจกับการบริการที่ห่วงใยคุณทุกรายละเอียด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง จึงจัดหาเครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะ UV-C ให้กับศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิล เซ็นเตอร์ และ โมบิล เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเครื่องฆ่าเชื้อดังกล่าวจะใช้ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสภายในรถของลูกค้าตามบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่น บริเวณพวงมาลัย เบาะนั่ง เกียร์รถยนต์ กุญแจรถ และปุ่มสตาร์ทรถ

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโมบิลใกล้ฉัน