หจก.เคเอสเอ็ม เซอร์วิสเซส

หจก.เคเอสเอ็ม เซอร์วิสเซส

88/8-9 ม.11 ต.คลองมะเดื่อ

กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร, 74110

88/8-9 ม.11 ต.คลองมะเดื่อ

กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร, 74110

เบอร์โทรศัพท์ : 034-470363

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40