หจก.บีเอ็มราชพฤกษ์

หจก.บีเอ็มราชพฤกษ์

4/9 ม.5 ซ.วัดกระโจมทอง.ถ.บางพรม ต.บางพรม

ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, 10170

4/9 ม.5 ซ.วัดกระโจมทอง.ถ.บางพรม ต.บางพรม

ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, 10170

เบอร์โทรศัพท์ : 02-4108584

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil 1 5W-50
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40