วัชระยนต์

วัชระยนต์

94 หมู่ที่ 14 ถนนเทิงเชียงของ ตำบลป่าตาล

อ.ขุนตาล, เชียงราย, 67340

94 หมู่ที่ 14 ถนนเทิงเชียงของ ตำบลป่าตาล

อ.ขุนตาล, เชียงราย, 67340

เบอร์โทรศัพท์ : 053-657289. 089-5585549

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40