ชุมพลเพชรยางยนต์

ชุมพลเพชรยางยนต์

222 ม.2 ตำบลดงขุย

อ.ชนแดน, เพชรบูรณ์, 67190

222 ม.2 ตำบลดงขุย

อ.ชนแดน, เพชรบูรณ์, 67190

เบอร์โทรศัพท์ : 085-0543201

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
  • Mobil Super 3000 5W-30
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30