พลออโต้ช๊อพ

พลออโต้ช๊อพ

39/9 ม.2 ตำบลตลาดขวัญ

อ.ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่, 50220

39/9 ม.2 ตำบลตลาดขวัญ

อ.ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่, 50220

เบอร์โทรศัพท์ : 084-6126924

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40