หจก.พงษ์เซอร์วิส

หจก.พงษ์เซอร์วิส

40 ม.2 ต.นครชัยศรี

อ.นครชัยศรี, นครปฐม, 73120

40 ม.2 ต.นครชัยศรี

อ.นครชัยศรี, นครปฐม, 73120

เบอร์โทรศัพท์ : 034-331441

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40
  • Mobil 1 0W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40