พ.การช่าง

พ.การช่าง

17/3-4 ตำบลหอไกร

อ.บางมูลนาก, พิจิตร, 66120

17/3-4 ตำบลหอไกร

อ.บางมูลนาก, พิจิตร, 66120

เบอร์โทรศัพท์ : 083-4876345. 081-6753362 056-631688

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40