วังเหนือยางยนต์

วังเหนือยางยนต์

394 ม. 4 ถ.พะเยา-แม่ขะจาน ต.วังเหนือ

อ.วังเหนือ, ลำปาง, 65140

394 ม. 4 ถ.พะเยา-แม่ขะจาน ต.วังเหนือ

อ.วังเหนือ, ลำปาง, 65140

เบอร์โทรศัพท์ : 054-332366/089-5616525

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Delvac MX 15W-40