สากเหล็กศูนย์ล้อ

สากเหล็กศูนย์ล้อ

104 หมู่14 ตำบลสากเหล็ก

อ.สากเหล็ก, พิจิตร, 66160

104 หมู่14 ตำบลสากเหล็ก

อ.สากเหล็ก, พิจิตร, 66160

เบอร์โทรศัพท์ : 087-5713776

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40