เอสเอ็กซ์ การาจ

เอสเอ็กซ์ การาจ

118/3 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง, จังหวัดภูเก็ต, 83110

118/3 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร

อำเภอถลาง, จังหวัดภูเก็ต, 83110

เบอร์โทรศัพท์ : 095-0839604 . 089-5873262

ชั่วโมงทำการ

9:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30