ปราโมทย์ เซอร์วิส

ปราโมทย์ เซอร์วิส

275/5 ม.4 ซ.ชัยพรวิถี

อำเภอบางละมุง, ชลบุรี, 20150

275/5 ม.4 ซ.ชัยพรวิถี

อำเภอบางละมุง, ชลบุรี, 20150

เบอร์โทรศัพท์ : 087-6158850

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 5W-30
 • Mobil 1 5W-50
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 5W-30
 • Mobil 1 5W-50
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30