หจก. ดิยางยนต์

หจก. ดิยางยนต์

1471 หมู่ที่3 ตำบลกำแพง

อำเภอละงู, จังหวัดสตูล, 91110

1471 หมู่ที่3 ตำบลกำแพง

อำเภอละงู, จังหวัดสตูล, 91110

เบอร์โทรศัพท์ : 074 799 727

ชั่วโมงทำการ

9:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30