หจก.บรรจงแอร์

หจก.บรรจงแอร์

131 ถ.ราชการดำเนิน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด, 45000

131 ถ.ราชการดำเนิน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด, 45000

เบอร์โทรศัพท์ : 080-3146622

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac MX 15W-40
  • Mobil Delvac 1400 15W-40