รัสท์การ์ดปัตตานี

รัสท์การ์ดปัตตานี

12/17 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมือง, จังหวัดปัตตานี, 94000

12/17 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมือง, จังหวัดปัตตานี, 94000

เบอร์โทรศัพท์ : 073 332 073

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30