หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์

หจก.เฉลียวศักดิ์ยางยนต์

264 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง, จังหวัดยะลา, 95000

264 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง, จังหวัดยะลา, 95000

เบอร์โทรศัพท์ : 073 223 222

ชั่วโมงทำการ

9:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
 • Mobil 1 0W-40
 • Mobil 1 Turbo Diesel 5W-40
 • Mobil Super 3000 X2 5W-40
 • Mobil Super 3000 5W-30
 • Mobil Super 2000 X2 10W-40
 • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30