หจก.บีพี ศูนย์ล้อ

หจก.บีพี ศูนย์ล้อ

109/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสามพัน

อ.เมืองสามพัน, เพชรบูรณ์, 67160

109/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสามพัน

อ.เมืองสามพัน, เพชรบูรณ์, 67160

เบอร์โทรศัพท์ : 056-732-853 . 089-1691929

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Delvac Super 1400 15W-40