แสงจันทร์คาร์เซ็นเตอร์

แสงจันทร์คาร์เซ็นเตอร์

698/1 ต.ในเมือง

อ.เมือง, กำแพงเพชร, 62000

698/1 ต.ในเมือง

อ.เมือง, กำแพงเพชร, 62000

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4307530

ชั่วโมงทำการ

8:00 - 17:00

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40
  • Mobil Super 2000 Turbospeed 10W-30
  • Mobil Super 2000 X2 10W-40